Tamil Dictionary 🔍

மைத்துனர்

maithunar


மனைவி அல்லது கணவனுடன் பிறந்தான் ; மாமன் அல்லது அத்தையின் மகன் ; உடன்பிறந்தாளின் கணவன் .

தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி


மைத்துனர் - ஒப்புமை - Similar